Adatszolgáltatás

Semmilyen adatot a célcsoport hozzájárulása nélkül a titoktartási kötelezettség és az
egyénekkel megkötött szerződések alapján nem közlünk nyilványos fórumokon, mivel nem
nyilvános adatok.
Hivatalos intézmények, szervezetek felé, amennyiben adatkérési igény érkezik
rendelkezésre állunk az adatok bizalmas kezelése és a titoktartási szerződésben foglaltak
szerint.